İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Nurtel Tel Sanayi A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul edip,  daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemekteyiz.  Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur.

Nurtel Tel Sanayi A.Ş İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının gereği olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder.

İLKEMİZ

  •  İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek.
  • Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
  • Yeni makine, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek.
  • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.
  • Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek.
  • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek .İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımları temin etmek.